Bán chim trĩ thương phẩm, chim trĩ giống

  • Thread starter thanhtq79
  • Ngày gửi
T

thanhtq79

Guest
#1
K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br />Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i (thieugiatrang.com) đang cung cấp ra thị trường c&aacute;c loại chim trĩ giống từ&nbsp;1-4 th&aacute;ng tuổi, chim trĩ thương phẩm, chim trĩ cảnh với bộ l&ocirc;ng tuyệt đẹp, nh&iacute;m giống c&aacute;c loại. Đặc biệt trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp chim trĩ thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn theo c&aacute;c hợp đồng đặt h&agrave;ng. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được tư vấn v&agrave; hướng dẫn đầy đủ nhất về kỹ thuật, được cung cấp đầy đủ c&aacute;c giấy tờ cần thiết cho việc vận chuyển v&agrave; chăn nu&ocirc;i. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với đại diện của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; &Ocirc;ng Thiều Ngọc Mi&ecirc;n (mobile: 0913398408; Tell: 03513.838.183). Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thieugiatrang.com
- Địa chỉ: Yên Bảo - Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
- Điện thoại: 0913.398.408 - Fax: 03513.838.183
- email: thieuquangthanh@gmail.com
 

tit tit

Lữ khách
#2
không biet bác chủ thớt có nhã ý mời bà con chúng tôi tham quan trang trại của nhà mình qua hình ảnh không?