Bán Chim Yeng ( 1 đôi )

  • Thread starter _____nh0c_bu0n_
  • Ngày gửi
N

_____nh0c_bu0n_

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Kế Hào
- Địa chỉ: Thanh Trì - Hà Nội
- Tel, Fax: 0936 212 550 / 0942 39 33 22
- email: Ketnoigiaoduc@gmail.com
================================

<p><font size="4">Hiện em đang cần b&aacute;n gấp 1 đ&ocirc;i chim yeng nh&agrave; em nu&ocirc;i từ nhỏ.Con Trống nu&ocirc;i được gần 2,5 năm v&agrave; đ&atilde; biết n&oacute;i rất s&otilde;i cả những c&acirc;u d&agrave;i, con M&aacute;i nu&ocirc;i được hơn 1 năm đ&atilde; bắt đầu biết n&oacute;i kh&aacute; s&otilde;i những c&acirc;u ngắn.. T&igrave;nh trạng sức khỏe của ch&uacute;ng vẫn b&igrave;nh thường.</font></p><p><font size="4">V&igrave; l&yacute; do cậu em trai đi du học b&ecirc;n Trung Quốc n&ecirc;n nh&agrave; ko c&oacute; ai chăm s&oacute;c v&igrave; em bạn đi c&ocirc;ng t&aacute;c.</font></p><p><font size="4">Gi&aacute; tham khảo l&agrave; 7.5 Tr b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua về chơi l&agrave;m cảnh th&igrave; Alo cho em Sdt 0936 212 550 or 0942 39 33 22 ( Nguyễn Kế H&agrave;o - Hưng Y&ecirc;n ) <br /></font></p>
 

Đối tácTop