Bán Chít đẹp, Chít xuất khẩu

  • Thread starter Hoàng Văn Vượng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoàng Văn Vượng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Văn Vượng
- Địa chỉ: Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: hoangvuongbkhn@yahoo.com
================================

<p><font size="2">T&ocirc;i t&ecirc;n l&agrave; Ho&agrave;ng Văn Vượng. Qu&ecirc; qu&aacute;n: X&atilde; Ph&uacute; Nghĩa, Chương Mỹ, H&agrave; Nội.</font></p><p><font size="2"> Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; khoảng hơn 20 tấn Ch&iacute;t đẹp, Ch&iacute;t xuất khẩu muốn b&aacute;n. Ai c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số điện thoại:</font></p><p><font size="4" color="#ff0000">Di động: 0973.047.855 </font></p><p><font size="4" color="#ff0000">ĐT B&agrave;n: 0463.264.732 </font></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top