BÁN CHÓ PHÚ QUỐC THUẦN CHỦNG KHU VƯC QUẢNG NAM ĐÀ NĂNG DÂY BÀ CON ƠI GIÁ SỐC 1000K /1 CON ĐỆP NHƯ M

  • Thread starter nguyên thanh quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyên thanh quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyên thanh quang
- Địa chỉ: 164 lý thường kiệt thành phố hội an quảng nam
- Tel, Fax: ::: FaX 0982344230 ::: FaX
- email: saytinh012003@yahoo.com
================================

<p>CH&Agrave;O MỌI NGƯỜI QUAN T&Acirc;M TỚI CH&Oacute; GIỐNG PH&Uacute; QUỐC THUẦN CHỦNG GI&Aacute; CẢ SI&Ecirc;U SỐC .CHỈ CẦN 1000K BẠN CO THỂ SỞ HỬU NGAY MỘT EM PH&Uacute; QUỐC ĐẸP NHƯ &Yacute;. </p><p>ĐẶC BIỆT CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ ĐẢM BẢO KHI VỀ NH&Agrave; CỦA BẠN CH&Oacute; SẼ SỐNG TỐT BẠN KH&Ocirc;NG PHẢI LO BỆNH TẬT CỦA CH&Uacute;NG&nbsp;</p><p>TẤT CẢ CH&Oacute; CON ĐƯƠC SINH RA Đ&Atilde; ĐƯỢC TI&Ecirc;M PH&Ograve;NG C&Aacute;C BỆNH ĐẦY ĐỦ N&Ecirc;N KH&Ocirc;NG PHẢI LO CH&Oacute; BỆNH CHẾT HAY YẾU ỐM.</p><p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; MỘT TỔ CHỨC LI&Ecirc;N KẾT GIỮA TRẠI CH&Oacute; C&Oacute; UY T&Iacute;N VỚI PH&Ograve;NG KH&Aacute;M TH&Uacute; Y NGUYỄN THANH QUANG&nbsp; ĐC:164 L&Yacute; THƯỜNG KIỆT _ HỘI AN _ QUẢNG NAM&nbsp;</p><p> MỌI VẤN ĐỀ LI&Ecirc;N QUANG TỚI SẢN PHẨM B&Aacute;N RA CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SE ĐƯỢC HẬU M&Atilde;I CHU Đ&Aacute;O GI&Aacute; CẢ HƠP L&Yacute; VỚI PHƯƠNG CH&Acirc;M &quot;VUI L&Ograve;NG KH&Aacute;CH ĐẾN VỪA L&Ograve;NG KH&Aacute;CH ĐI &quot;</p><p>NẾU ANH EM N&Agrave;O C&Oacute; QUAN T&Acirc;M H&Atilde;Y LI&Ecirc;N LẠC VỚI T&Ocirc;I QUA SĐT:0982344230 HOẶC LI&Ecirc;N HỆ TRỰC TIẾP PH&Ograve;NG KH&Aacute;M TH&Uacute; Y NGUYỄN THANH QUANG 164 L&Yacute; THƯỜNG KIỆT HỘI AN QUẢNG NAM&nbsp;</p><p>CẢM ƠN MỌI NGƯỜI Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M TỚI TH&Ocirc;NG TIN NAY H&Atilde;Y GỦI TIN N&Agrave;Y ĐẾN BẠN B&Egrave; CỦA BẠN V&Agrave; NGƯỜI TH&Acirc;N &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top