Bán Bán Chó Phú Quốc Vện, Chó Phú Quốc Vện

  • Thread starter datvido
  • Ngày gửi
D

datvido

Guest
#1
Bán Chó Phú Quốc Vện

Bán Chó Phú Quốc Vện
Bán Chó Phú Quốc Vện
Phú quốc vện cái đẹp

Đã tiêm phòng 7 bệnh, nuôi được gần tháng từ khi tách mẹ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.499786386705002.129763.100000209346026&type=1

Bán Chó Phú Quốc Vện
Bán Chó Phú Quốc Vện
Phú quốc vện cái đẹp

Đã tiêm phòng 7 bệnh, nuôi được gần tháng từ khi tách mẹ

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.499786386705002.129763.100000209346026&type=1

Bán Chó Phú Quốc Vện
Bán Chó Phú Quốc Vện
Phú quốc vện cái đẹp

Đã tiêm phòng 7 bệnh, nuôi được gần tháng từ khi tách mẹ

 

Top