BAN CHON HUONG GIONG CO GIAY TO

  • Thread starter NGUYEN VAN THANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYEN VAN THANH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN VAN THANH
- Địa chỉ: LAM XA NHAN NGHIA LY NHAN HA NAM
- Tel, Fax: ::: FaX 0985277344
- email: NGUYEN_THANH.2010
================================

HIEN NAY TOI DANG CO MOT SO LUONG CHON HUONG GIONG BAN LIEN HE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; THANH&nbsp; 0985277344<br />
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top