BÁN CHỒN HƯƠNG GIỐNG SĂP SINH SẢN GIÁ RẺ MẠI ZO !

longhuynh

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Longde
- Địa chỉ: TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0977393053
- email: longspkt05@gmail.com
================================

<font size="3">Hiện m&igrave;nh đang c&oacute; 3 cặp chồn hương giống thuần,c&oacute; thể sờ tay v&agrave;o được. mỗi con nặng khoảng 3.5 ~4kg, trong đ&oacute; c&oacute; 1 con đang mang bầu sắp sinh sản.Do đi l&agrave;m ko c&oacute; thời gian chăm s&oacute;c n&ecirc;n m&igrave;nh muốn b&aacute;n. ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ :0977393053</font>
 

Top