Bán Chồn nhung đen giống toàn quốc giá ưu đãi

  • Thread starter linhtrangss
  • Ngày gửi
L

linhtrangss

Guest
#1
<p><font size="3"><font color="blue">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n!<br /> Hiện nay con chồn nhung đen đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; khoa học,viện chăn nu&ocirc;i khẳng định v&agrave; đ&atilde; tung ra thị trường cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; ph&aacute;t tr&ecirc;n VTV2,VTC về m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i gi&uacute;p b&agrave; con định hướng v&agrave; t&igrave;m hiểu.<br /> Trang trại Độc Nhất Một ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một trong số &iacute;t những cơ sở đi đầu về việc nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp con giống chồn nhung đen ngay từ khi n&oacute; mới du nhập về nước ta.V&agrave; hiện nay,để đ&aacute;p ứng nhu cầu con giống cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i tr&ecirc;n cả nước,ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp chồn nhung đen ra thị trường với số lượng lớn,gi&aacute; cả phải chăng 1tr/cặp<br /></font></font></p><p><font size="4">LI&Ecirc;N HỆ: Mrs Trang 0936.435.012</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thi linh trang
- Địa chỉ: cau giay ha noi
- Điện thoại: 0936435012 - Fax:
- email: linhtrangss@gmail.com