bán chồn nhung giống

  • Thread starter forevertq86
  • Ngày gửi
F

forevertq86

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TrangTrai17BoHo
- Địa chỉ: Yên Sơn Tuyên Quang
- Tel, Fax: 01662944001 ::: FaX
- email: forevertq86@gmail.com
================================

<div id="post_message_8489">ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhập giống chồn nhung đen về nu&ocirc;i .kết quả cho thấy giống n&agrave;y th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu việt nam ch&uacute;ng sinh trưởng v&agrave; sinh sản tốt .hi&ecirc;n nay ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu b&aacute;n con giống ra thị trường .b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ.mail: <a href="mailto:forevertq86@gmail.com">forevertq86@gmail.com</a> hoặc theo số m&aacute;y. 01662944001. ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp con giống v&agrave; hướng dẫn c&aacute;ch chăn s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng cụ thể.</div><!-- / message -->
 

Đối tác


Top