Bán Chú gà lôi Hồng Tiá mái 1.5tr (TPHCM)

  • Thread starter richdh269
  • Ngày gửi
R

richdh269

Lữ khách
#1
Ten: Anh Truong
Đt: 01227099798
ĐC: Tân Bình - TPHCM

Bán Chú gà lôi Hồng Tiá mái 1.5tr

Hình ảnh đi kèm:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.uploadanh.com%2F%2Fupload%2F%2F1%2F542%2F4131135_1_1.jpg&hash=0ee7c1f47cab65d9f7772bfb760a87d2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.uploadanh.com%2F%2Fupload%2F%2F1%2F542%2F4131134_1_1.jpg&hash=5abb29f9d6eb371bf9228e50bbca97cb

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.uploadanh.com%2F%2Fupload%2F%2F1%2F542%2F4131133_1_1.jpg&hash=fb99c4f0d9b1e06c9357c004179f1395
 

Quảng cáo

Top