Bán con Dúi giống giá rẻ

  • Thread starter connhanong_f1
  • Ngày gửi
C

connhanong_f1

Guest
#1
<p><font size="3">Ch&agrave;o ACE, </font></p><p><font size="3">&nbsp;Hiện trại D&uacute;i nh&agrave; em đang c&oacute; D&uacute;i giống thuần, D&uacute;i thịt b&aacute;n</font></p><p><font size="3">ACE quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với em qua số điện thoại</font></p><p><font size="3">0904 272 508&nbsp; gặp anh Hải Nguy&ecirc;n</font></p><p><font size="3">địa chỉ: Đ&ocirc;ng Triều, Quảng Ninh</font></p><p><font size="3">(Li&ecirc;n hệ với em để nhận gi&aacute; rẻ nhất)</font></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hải Nguyên
- Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh
- Điện thoại: 0904 272 508 - Fax:
- email: namnguyen668@gmail.com
 

Đối tácTop