Bán con nhím giống 3kg giá 2 tr/con

  • Thread starter vantrongbencat
  • Ngày gửi
V

vantrongbencat

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>B&aacute;n con nh&iacute;m giống 2,5 th&aacute;ng tuổi, ăn rất khỏe, trọng lượng 3kg. Gi&aacute; b&aacute;n 2tr/con.</p><p>&nbsp;</p><p>Th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Trọng 0169 311 3594</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn đ&atilde; xem tin! <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Van TRong
- Địa chỉ: Chanh Phu Hoa, Ben Cat, Binh Duong
- Tel, Fax: 01693113594 ::: FaX
- email: vantrongbencat@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx