Bán công giống, trưởng thành, nhím

  • Thread starter nguyenquanghoc
  • Ngày gửi
N

nguyenquanghoc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Học
- Địa chỉ: Hà Nam
- Tel, Fax: ::: FaX 0985962555
- email:
================================

<p>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m giống, trưởng th&agrave;nh, sinh sản; C&ocirc;ng c&aacute;c&nbsp; loại. Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ theo s&ocirc; điện thoại 0985962555 gặp Học</p>
 

Đối tácTop