bán cu gáy mồi tuỵet đẹp

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 160/32 tầm vu Ninh kiều TP CầnThơ
- Tel, Fax: ::: FaX 0919643253
- email:
================================

<p><strong>C&Aacute;C B&Aacute;C OI ! N&Agrave;H EM C&Oacute; MỘT CON CU G&Aacute;Y MỒI TUYỆT &Ecirc;M.</strong></p><p><strong>LAỌI CU NU&Ocirc;I TỪ NHỎ BẮT ĐƯỢC NHIỀU CU TRỜI LẮM RỒI . GIỌNG K&Ecirc;U 3 TIẾNG LI&Ecirc;N TỤC .</strong></p><p><strong>NAY EM CẦN B&Aacute;N GẤP ĐỂ TIẾP M&Aacute;U ĂN TẾT.</strong></p><p><strong>B&Aacute;C N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU LI&Ecirc;N HỆ EM NHE.</strong></p><p><strong>VINH . 0919643253</strong></p><p><strong>GI&Aacute; Đ&Atilde; TRẢ 3 CHAI RỒI EM CHƯA MUỐN B&Aacute;N.</strong></p><p><strong>ẢO ĐẢM C&Aacute;C B&Aacute;C THẤY XONG L&Agrave; ĐI VỀ KH&Ocirc;NG NỔI.</strong></p><p><strong>B&Aacute;C LẠI ĐỨNG GẦN L&Agrave; N&Oacute; G&Aacute;Y SUỐT.</strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop