Bán củ hoa lily giống 18/20 Hà Lan

  • Thread starter NGUYỄN HUY ĐÔNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN HUY ĐÔNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN HUY ĐÔNG
- Địa chỉ: ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
- Tel, Fax: 0904565955 0988286997
- email: Nhdong@hua.edu.vn
================================

<strong> </strong><br /> <p>Chuy&ecirc;n cung cấp số lương lớn củ hoa lily sorbon 18/20 nhập khẩu từ H&agrave; lan trồng v&agrave;o dịp tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: Anh Đ&ocirc;ng 0904565955, 0988286997. Cảm ơn đ&atilde; đọc tin</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top