Bán củ hoa Thủy Tiên để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013

#1
<strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 24pt">B&aacute;n củ hoa Thuỷ Ti&ecirc;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n&nbsp;Qu&yacute; Tỵ&nbsp;2013 : </span></strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 9pt"><p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 9pt">-&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-family: Arial"> </span></strong></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 13.5pt">Hiện nay nh&agrave; vườn Tr&agrave; Hoa&nbsp;Vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn theo th&ocirc;ng lệ h&agrave;ng năm đ&atilde; bắt đầu b&aacute;n củ hoa Thuỷ Ti&ecirc;n để những ngươ&igrave; y&ecirc;u hoa v&agrave; kinh doanh hoa Tết đến mua về gọt tỉa , tạo d&aacute;ng, chăm s&oacute;c để tạo ra những b&igrave;nh hoa Thuỷ Ti&ecirc;n&nbsp;đẹp, cho hương thơm ng&aacute;t chuẩn bị ch&agrave;o đ&oacute;n một năm mới đang đến rất gần .</span></strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 9pt"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 13.5pt">V&igrave; vậy , qu&yacute; kh&aacute;ch muốn mua củ hoa Thủy Ti&ecirc;n v&agrave; b&igrave;nh hoa Thủy Ti&ecirc;n l&agrave;m để chơi hay kinh doanh hoa trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; Tỵ&nbsp;sắp tới c&oacute; thể li&ecirc;n hệ mua từ b&acirc;y giờ vơ&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i </span></strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 9pt"><p>&nbsp;</p></span><strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 13.5pt">- Điạ chỉ li&ecirc;n hệ :&nbsp;Anh Vũ , vườn Tr&agrave; Hoa Vi&ecirc;n, số nh&agrave; 9 ng&aacute;ch 32 ng&otilde; 236 đường Khương Đ&igrave;nh ( Chỉ c&aacute;ch cầu vượt Ng&atilde; Tư Sở 700 m&eacute;t ), phường Hạ Đ&igrave;nh, quận Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội , điện thoại : 0904380420 hoặc : 0915009622 </span></strong><span style="font-family: Arial; color: #222222; font-size: 9pt">!<p>&nbsp;</p></span><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Huy Vũ
- Địa chỉ: Số 9 ngách 32 ngõ 236 đường Khương Đình, Thanh Xuân, hà Nội
- Điện thoại: 0904380420 - Fax:
- email: vunguyenhong68@yahoo.com.vn