Bán củ Nén

  • Thread starter Hương Đồng Cỏ Nội
  • Ngày gửi
H

Hương Đồng Cỏ Nội

Lữ khách
#1
<p>Th&ocirc;ng tin chung: <br /></p><p>&nbsp;Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ĐT: 0908738846 (a Hiệp) <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoặc Mail: hiep.yaho@gmail.com<br /></p><p>( t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng loại 1, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh)</p><p>&nbsp;lưu &yacute;: uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; lựa chọn h&agrave;ng đầu của t&ocirc;i. <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Hiệp
- Địa chỉ: 283/29 lê đức thọ - gò vấp
- Điện thoại: 0908737746 - Fax:
- email: hiep.yaho@gmail.com
 

Đối tác


Top