BÁN CUA BIỂN, CÁ RÔ PHI

  • Thread starter nguyen van trong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen van trong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen van trong
- Địa chỉ: Bạc Liêu
- Tel, Fax: 01682137485 ::: FaX
- email: chuayeuai6666@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="4">Ch&agrave;o C&aacute;c Bạn!<strong> <font color="#cc0000">TRước Ti&ecirc;n XIn ch&uacute;c C&aacute;c Bạn Lu&ocirc;n vui vẻ v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống</font></strong><font color="#cc0000">.</font> Gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; CS thu mua Cua Biểm, C&aacute; Phi số lượng lớn. nay gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết định b&aacute;n Khu vực HCM, Đồng Nay, An Giang..... C&aacute;c Bạn co nhu cầu kinh doanh cua thich. li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i SDT: 01682137485 Hoạt Qua Email: chuayeuai6666@yahoo.com.vn </font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI</strong></font></font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx