Bán Cua Biển, Nghêu, Tôm Sú.....(Nguồn từ bến tre)

  • Thread starter Văn Phúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Văn Phúc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Phúc
- Địa chỉ: 502c/4 hưng phú phường 9,quận 8 tp HCM
- Tel, Fax: :: FaX 0948 086 432
- email: phucbt10@yahoo.com
================================

<font size="3"><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần cung cấp sỉ v&agrave; lẻ hải sản cho những nh&agrave; h&agrave;ng,qu&aacute;n ăn như: Cua biển, ngh&ecirc;u, s&ograve;, ốc, c&aacute; chẽm,t&ocirc;m s&uacute;, t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng.<br /></font></font><p><font size="3"><font face="Times New Roman">Điều đặc biệt nhất l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp h&agrave;ng tươi,v&agrave; c&oacute; nhiều loại vận chuyển sống đến c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng trong th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh mỗi ng&agrave;y.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">K&yacute; hợp đồng l&acirc;u d&agrave;i ở tp HCM.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i c&aacute;c bạn sẽ nhận được những sản phẩm ưng &yacute; nhất,gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT:0948 086 432 (A. Ph&uacute;c)<br /></font></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top