Bán Cua Đinh Giống ( Cua con, cua lứa, cua bố mẹ)

  • Thread starter vinhcuu999999999
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vinhcuu999999999

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vinhcuu999999999
- Địa chỉ: Cần Thơ- Bến Tre
- Tel, Fax: 092006618 ::: FaX
- email: vinhcuu999999999@yahoo.com
================================

<p><font style="background-color: #ff66ff" size="6">B&aacute;n Cua Đinh Giống ( Cua con, cua lứa, cua bố mẹ) Xin li&ecirc;n hệ: 0902006618, Email:vinhcuu999999999@yahoo.com</font></p><p><font style="background-color: #ff66ff" size="6">Cần B&aacute;n gấp lấy tiền chữa bệnh ( ncua nuoi từ nho n&ecirc;n rất d&ecirc; nu&ocirc;i, cho ăn như ca.)</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top