Bán Cua Đinh Giống.( Cua Con, Cua Lứa, Cua Bố Mẹ)

  • Thread starter VÄ©nh Cá»­u
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

VÄ©nh Cá»­u

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vĩnh Cửu
- Địa chỉ: Cần Thơ- Bến Tre
- Tel, Fax: 0902006618 ::: FaX
- email: Vinhcuu999999999@yahoo.com
================================

<p><font size="6"><strong>B&aacute;n Cua Đinh Giống.( Cua Con, Cua Lứa, Cua Bố Mẹ)Xin li&ecirc;n hệ ngay sd9t: 0902006618, Memail:Vinhcuu99999999@yahoo.com.</strong></font> <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top