Bán Cua Đinh Giống ( Cua Con, Cua Lứa, Cua bố mẹ)

  • Thread starter Hoang Luan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Hoang Luan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoang Luan
- Địa chỉ: Bến Tre
- Tel, Fax: 0902006618 ::: FaX
- email: vinhcuu999999999@yahoo.com
================================

<p><font size="6">B&aacute;n Cua Đinh Giống ( Cua Con, Cua Lứa, Cua bố mẹ).</font></p><p><font size="6">Với 15 năm g&acirc;y nu&ocirc;i hiện nay chung t&ocirc;i bắt bầu cung cấp con giống. Nếu b&agrave; con nao co nhu cầu xin li&ecirc;n hệ sdt:0902006618</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top