bán cua đinh giống

  • Thread starter phÆ°Æ¡ng79
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phÆ°Æ¡ng79

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="5">T&ocirc;i đang nu&ocirc;i 4000 con baba đ&atilde; đến lứa xuất b&aacute;n vậy anh em thương l&aacute;i n&agrave;o cảm thấy thời g&iacute;a n&agrave;o hợp l&yacute; gọi cho t&ocirc;i nh&eacute;! T&ocirc;i c&oacute; nh&acirc;n giống baba v&agrave; cua đinh nữa vậy b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ : 0909291079. lấp v&ograve; đồng th&aacute;p. C&oacute; thể đến tận nh&agrave; xem. Địa chỉ email: phuongcuadinh@gmail.com.</font></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phương79
- Địa chỉ: lấp vò- đồng tháp
- Tel, Fax: 0909291079 ::: FaX
- email: phuongcuadinh@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top