Bán Cua Đinh nuôi!

huynhthien

Lữ khách
#1
Hiện tại nuôi đc một bầy cua đinh cả bố lẫn mẹ nhưng bố nhiều quá định bán bớt! bà con ai cần mua thì liên hệ 0917777757 - Thiện! Trọng lượng 3-5kg! Tại Cần Thơ!
 

huynhthien

Lữ khách
#8
17/7/2013
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện.
 

huynhthien

Lữ khách
#11
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
Rao dùm ông anh ngoài Bình Dương 1 em khủng long 55kg:
 

huynhthien

Lữ khách
#12
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
 

huynhthien

Lữ khách
#13
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
 

huynhthien

Lữ khách
#14
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
Rao dùm ông anh ngoài Bình Dương 1 em khủng long 55kg:
 

huynhthien

Lữ khách
#16
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
Rao dùm ông anh ngoài Bình Dương 1 em khủng long 55kg:
 

huynhthien

Lữ khách
#17
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
Rao dùm ông anh ngoài Bình Dương 1 em 55kg.
 

huynhthien

Lữ khách
#18
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
Rao dùm ông anh ngoài Bình Dương 1 em 55kg.
 

huynhthien

Lữ khách
#19
Thanh lý đợt cua đinh mới khoảng 1k8 đến 3kg số lượng 30 con. Ai quan tâm liên hệ 0917777757 gặp Thiện. ( giá 650k/1kg) ( giao tại Cần Thơ )
Rao dùm ông anh ngoài Bình Dương 1 em 55kg.
 
Top