bán củi trấu số lượng lớn. (Rice husk briquette)

  • Thread starter kpham281278
  • Ngày gửi
K

kpham281278

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 214/b8 nguyen trai q1
- Tel, Fax: 0908011700 ::: FaX
- email: kpham281278@yahoo.com
================================

c&ocirc;ng ty tnhh KIẾN PHẠM&nbsp; chuy&ecirc;n cung cấp củi trấu số lượng lớn ,ổn định quanh năm,do c&oacute; kho chứa lớn ,nằm tại trung t&acirc;m v&ugrave;ng l&uacute;a gạo,c&ocirc;ng suất 5000tấn /th&aacute;ng.<br />-củi trấu t&aacute;i sinh phục vụ l&ograve; hơi,&nbsp; củi trấu sấy thuốc l&aacute;, củi trấu phục vụ nh&agrave; m&aacute;y ph&aacute;t điện, củi trấu cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty gốm sứ, củi trấu cho họ gia đ&igrave;nh, củi trấu phục vụ l&ograve; sưởi, củi trấu l&agrave;m chất đốt kh&aacute;c,&hellip; <br /><font face="Times New Roman">&nbsp;</font>C&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Chiều d&agrave;i:&nbsp; 30 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Đường k&iacute;nh : 82 mm <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Đường k&iacute;nh lỗ: 20 mm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Độ ẩm: &lt;7%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Tro: 12%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Nhiệt Trị: 3800 ~ 4200 kcal/kg<br />Đ&oacute;ng g&oacute;i : 10 thanh /t&uacute;i ( 25kg) - 40 t&uacute;i /tấn&nbsp; <br /><p>Gi&aacute; :1,000,000/tấn giao tại xưởng </p><p>&nbsp;</p><br />&nbsp; (Ph&iacute; vận chuyển t&ugrave;y theo v&ugrave;ng miền )<br /><p>&nbsp;</p>Li&ecirc;n hệ : <br />&nbsp; đ/c:&nbsp;&nbsp; 214/B8 nguyễn tr&atilde;i &ndash;p.nguyễn cư trinh &ndash; q.1 &ndash;tp hcm<br />&nbsp;&nbsp;đ/t :&nbsp; 08 39208873 &ndash; 0908011700&nbsp; - 08 2128238<br />Anh kh&aacute;nh &ndash; mail : <a href="mailto:kpham281278@yahoo.com">kpham281278@yahoo.com</a><br />