Bán đặc sản chè Thái Nguyên Tân Cưong móc câu shan tuyết cổ thụ giao hàng tận nhà

traviet

Lữ khách
#1
<div class="ProductDescriptionContainer"> <p style="text-align: left"> <strong>Đảm bảo sức khoẻ cho người uống, kh&ocirc;ng thuốc trừ s&acirc;u, kh&ocirc;ng chất bảo quản.</strong></p> <p> &nbsp;* Nguy&ecirc;n liệu: B&uacute;p&nbsp; tr&agrave; sạch hữu cơ, trồng v&agrave; thu h&aacute;i theo ti&ecirc;u chuẩn VIETGAP tại Hồng Th&aacute;i, T&acirc;n Cương, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Giống Thu&yacute; Ngọc l&agrave; t&ecirc;n giống ch&egrave; tốt nhất được nhập khẩu về trồng tại Việt Nam, giống ch&egrave; n&agrave;y hợp thổ nhưỡng cho sản phẩm chất lượng rất cao, do đ&oacute; chủ yếu được sử dụng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu chế biến tr&agrave; đặc sản chất lượng cao</p> <p> * Đ&oacute;ng g&oacute;i: B&uacute;p tr&agrave; kh&ocirc; được đ&oacute;ng trong t&uacute;i h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng.</p> <p> * Tr&agrave; c&oacute; m&agrave;u nước xanh v&agrave;ng, c&oacute; vị dịu ngọt, hương cốm tự nhi&ecirc;n.</p> <p> * C&ocirc;ng dụng: Uống tr&agrave; tăng cường sức khoẻ, chống khuẩn, giảm b&eacute;o, ngừa s&acirc;u răng, l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute;.</p> <p> - Thời hạn sử dụng: 02 năm( Bảo quản đ&uacute;ng quy c&aacute;ch).</p> <p> <u><strong>QU&Yacute; KH&Aacute;CH LƯU &Yacute;:</strong></u></p> <p> C&oacute; ch&egrave; ngon rồi qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n lựa chọn nước pha tr&agrave;, nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tr&agrave; pha ra c&oacute; ngon hay kh&ocirc;ng. Ở th&agrave;nh thị,<em><strong>TR&Agrave; VIỆT KHUYẾN C&Aacute;O</strong></em> qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n sử dụng nước lọc tinh khiết khi pha tr&agrave;, khi đ&oacute; qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ c&oacute; được một ấm tr&agrave; như &yacute;.</p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP THÁNG BA VIỆT
- Địa chỉ: 102-D6, ngõ 215 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà nội
- Điện thoại: 04.66717586 - Fax: 04.37910762
- email: kinhdoanh@traviet.vn
 

Top