Bán Đào tiên + Mít thái lan (nghệ viên linh) + Nhãn Muộn + Ổi Đông dư - Hà Nội

  • Thread starter cuong_NN
  • Ngày gửi
C

cuong_NN

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Cương
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0166 8321 612
- email: huu12cuong12@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i đang b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y: Đ&agrave;o ti&ecirc;n: 60.000 đ.</p><p>M&iacute;t th&aacute;i lan: 40.000</p><p>nh&atilde;n muộn: 20.000</p><p>ổi đ&ocirc;ng dư: 25.000</p><p>Li&ecirc;n Hệ: Cương - Thị trấn Ph&ugrave;ng - Đan Phượng - H&agrave; Nội</p><p>( Từ NG&atilde; tư Cầu Giấy - đi đường 32 - về Ph&ugrave;ng hoặc đi xe bu&yacute;t số 20 từ&nbsp;Ng&atilde; Tư Cầu Giấy đến hết bến Ph&ugrave;ng)</p>
 

Đối tácTop