ban dat huyen tan phuoc tien giang

  • Thread starter nguyen kha luan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen kha luan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen kha luan
- Địa chỉ: ap 2 xa phuoc lap huyen tan phuoc tien giang
- Tel, Fax: 0918121958
- email: khaluan1111@yahoo.com
================================

<p><font size="5">Nằm tọa lạc tại ấp 2 xa phước lập huyện t&acirc;n phước tiền giang t&ocirc;i c&oacute; 1 miếng dất cần b&aacute;n ! tổng diện t&iacute;ch 1 mẫu 5 2 mảnh nằm kề nhau đường xe con v&agrave;o lot .vị tr&iacute; đẹp tho&aacute;ng ! nằm gần khu c&ocirc;ng nghiẹp Long Giang t&acirc;n phước&nbsp;5km ! &nbsp;</font></p><p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hơn 70% diện t&iacute;ch đất đ&atilde; được bơm c&aacute;t d&agrave;y l&ecirc;n đến&nbsp;nửa m&nbsp;trồng trọt n&ecirc;n đất kh&aacute; tốt v&agrave; m&agrave;u mỡ ! hon 60 % đất đ&atilde; được trồng hơn 1300 c&acirc;y đu đủ đang cho tr&aacute;i ! hơn 1500 c&acirc;y chuối gi&agrave; va xi&ecirc;m đang thu hoach + chanh kh&ocirc;ng hạt v&agrave; ổi kh&ocirc;ng hạt ( n&oacute;i chung mua về l&agrave; c&oacute; ngay hu&ecirc; lợi ) hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể trồng lại tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y m&igrave;nh th&iacute;ch v&igrave; đất đ&atilde; được bơm c&aacute;t n&ecirc;n trồng c&acirc;y g&igrave; cũng đều th&iacute;ch hợp v&agrave; ph&aacute;t triển kh&aacute; tốt !</font></p><p><font size="5">&nbsp;&nbsp; Miếng đất giấy tờ hợp lệ ch&iacute;nh chủ đứng t&ecirc;n c&oacute; sẵn nh&agrave;&nbsp; điện nước + điện thoại đầy đủ ! mua về l&agrave; ở ngay ! V&agrave; cuối c&ugrave;ng gi&aacute; đất l&agrave; 850 triệu miễn trung gian ! mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ A Lu&acirc;n dt 0918121958 hoặc 0733854616 xin ch&agrave;o v&agrave; hẹn gặp lai </font></p><p><font size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận