Bán đất rừng Thanh Hóa từ 6,5ha - 10,5ha

  • Thread starter DRAGONLAND_DN09
  • Ngày gửi
D

DRAGONLAND_DN09

Guest
#1
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6" /></p><h3 style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.3em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.1em; padding-left: 0px; letter-spacing: -1px; font-family: arial, verdana, sans-serif; color: #000000; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #eeeeee; font-size: 17px">B&aacute;n đất rừng - cần tiền b&aacute;n gấp</h3><h4 style="margin-top: 1.2em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.3em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.1em; padding-left: 0px; letter-spacing: -1px; font-family: arial, verdana, sans-serif; color: #000000; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #eeeeee; font-size: 15px">Mi&ecirc;u tả :</h4><div class="mieuta" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Ti&ecirc;u đề : B&aacute;n đất rừng Thanh H&oacute;a Nội dung tin đăng : Diện t&iacute;ch l&ocirc; một: 6,5ha ( 65.000m2),gi&aacute; b&aacute;n 20 triệu đồng/1ha, diện t&iacute;ch l&ocirc; hai : 4h ( c&oacute; thể b&aacute;n từng l&ocirc; nếu kh&aacute;ch kh&ocirc;ng mua hết ) Đất trồng rừng tr&ecirc;n đồi kh&aacute; bằng phẳng,loại đất thuộc nh&oacute;m bazan,dưới ch&acirc;n đồi l&agrave; d&ograve;ng suối đ&atilde; được ngăn d&ograve;ng c&oacute; độ s&acirc;u từ 1-3m rất thuận tiện cho việc tưới v&agrave; chăn nu&ocirc;i, rừng c&aacute;ch đường lớn khoảng 250m ( 160m đường chim bay ) chưa trồng g&igrave; nhưng c&oacute; đường xe vận tải v&agrave;o tận nơi dễ d&agrave;ng cho việc khai th&aacute;c c&acirc;y v&agrave; n&ocirc;ng sản ( ở đ&acirc;y họ thường trồng m&iacute;a,sắn,ng&ocirc;, cao su, keo... ). Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ,thủ tục nhanh gọn ( tr&iacute;ch 1% cho người m&ocirc;i giới giao dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng) Li&ecirc;n hệ: 0984131665. Li&ecirc;n hệ : Dương Quang Thắng Địa chỉ rừng :x&atilde; C&aacute;t V&acirc;n,huyện Như Xu&acirc;n,tỉnh Thanh H&oacute;a Số điện thoại : 0984131665</div><div class="mieuta" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</div><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6">&nbsp;địa điểm rừng</span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6"><div class="mieuta" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</div></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6"><a href="http://maps.google.com/maps?ll=19.689999,105.37571&amp;z=15&amp;t=h&amp;hl=en"></a></span><p>&nbsp;</p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6"><a href="http://maps.google.com/maps?ll=19.689999,105.37571&amp;z=15&amp;t=h&amp;hl=en">http://maps.google.com/maps?ll=19.689999,105.37571&amp;z=15&amp;t=h&amp;hl=en</a></span><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6" /></p><div class="mieuta" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</div><span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: arial, tahoma, verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f6f6f6"><div class="mieuta" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><br /></div></span><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Quang Thắng
- Địa chỉ: Vĩnh phúc
- Điện thoại: 0984131665 - Fax:
- email: dragonland_dn09@yahoo.com.vn
 

Top