BÁN ĐÂT TỐT TRÔNG CÂY 6 ĐẾN 7 HA TẠI KHÁNH HÒA

  • Thread starter LÊ HOÀNG BÃŒNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ HOÀNG BÌNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ HOÀNG BÌNH
- Địa chỉ: THÔN VÂN THẠCH XÃ NINH XUÂN HUYỆN NINH HÒA TĨNH KHÁNH HÒA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: betay_pa@yahoo.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px"><strong>&nbsp;T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;le hoang binh<br /><strong>- Địa chỉ:&nbsp;</strong>th&ocirc;n v&acirc;n thạch x&atilde; ninh xu&acirc;n huyện ninh h&ograve;a tĩnh kh&aacute;nh h&ograve;a<br /><strong>- Tel, Fax:&nbsp;</strong>::: FaX 01652942690<br /><strong>- email:&nbsp;</strong>betay_pa@yahoo.com<br />================================<br /><br /><div style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px">GIA DINH TOI HUYEN CO 6 DEN 7 HA DAT DOI VA DAT BANG HIEN DANG TRONG MIA DUONG VA KEO LAI KHONG NGUOI CHAM SOC: CAN BAN TAI SUOI CAT NINH TAN NINH HOA KHANH HOA: XIN GAP LE &nbsp;HOANG BINH O THON VAN THACH XA NINH XUAN HUYEN NINH HOA TINH KHANH HOA:01652942690 VOI GIA 165 TRIEU</div></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top