Bán đất trồng rừng.

  • Thread starter D68
  • Ngày gửi
D

D68

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DUNG
- Địa chỉ: KON TUM
- Tel, Fax: 01633835189
- email: akenly2004@gmail.com
================================

<p><font size="4">T&ocirc;i&nbsp; n&ecirc;u&nbsp; vắn&nbsp; tắt&nbsp;&nbsp; nhưng&nbsp; th&ocirc;ng&nbsp; tin&nbsp; co ban ve dat trong rung:Tong<br />Dien tich la 500ha(gi&aacute; 18 triệu/ha,tại&nbsp; Ea S&uacute;p-tỉnh Đăk Lắk-đất đ&atilde; c&oacute; sổ đỏ);đất trồng rừng tại Huy&ecirc;n Dak Ha-tỉnh Kon tum l&agrave; 407ha,gi&aacute; 17 triệu/ha(đ&atilde; c&oacute; b&igrave;a đỏ),</font></p><p><font size="4">Tại tỉnh L&acirc;m Đồng,c&oacute; diện t&iacute;ch l&agrave; 800 ha,đất Dự &aacute;n trồng rừng,đang cần sang nhượng với gi&aacute; 13.500.000 vnd/ha( bao giay to thu tuc ph&aacute;p l&yacute;)</font></p><p><font size="4">(<br />1.&nbsp; Đất dự&nbsp; &aacute;n đ&atilde;&nbsp; c&oacute;&nbsp; sổ&nbsp; đỏ tại&nbsp; khu&nbsp; vực huyện&nbsp; Esup -&nbsp; DakLak <br />2. Độ dốc&nbsp; kh&ocirc;ng&nbsp; c&oacute;,&nbsp; bằng&nbsp; phẳng <br />3. Chất&nbsp; lượng&nbsp; đất ph&ugrave;&nbsp; hợp&nbsp; với c&acirc;y&nbsp; cao su 250ha( 50%),&nbsp; 50%&nbsp; la trong Rung keo lai c&ograve;n&nbsp; lại ph&ugrave;&nbsp; hợp&nbsp; trồng&nbsp; rừng <br />4. C&oacute;&nbsp; nguồn nước phục&nbsp; vụ&nbsp; tưới&nbsp; ti&ecirc;u <br />5.&nbsp; G&iacute;a&nbsp; thanh&nbsp; to&aacute;n 18triệu/ha <br />6. Phương&nbsp; thức&nbsp; thanh&nbsp; to&aacute;n theo&nbsp; thoả&nbsp; thuận&nbsp; khi&nbsp; k&yacute;&nbsp; hợp&nbsp; đồng&nbsp; giải&nbsp; ng&acirc;n&nbsp; từng&nbsp; tiến&nbsp; độ thủ&nbsp; tục chuyển&nbsp; nhượng ph&aacute;p&nbsp; l&yacute; . <br />7. Sản&nbsp; phẩm&nbsp; l&agrave;m&nbsp; ra&nbsp; l&agrave;&nbsp; của&nbsp; nh&agrave;&nbsp; đầu tư,&nbsp; kh&ocirc;ng&nbsp; phải&nbsp; chia&nbsp; với&nbsp; ai&nbsp; cả . <br />8. Thời hạn&nbsp; sử&nbsp; dụng 50 năm . <br />&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&agrave;o&nbsp; th&acirc;n&nbsp; &aacute;i! <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; LH:01633835189- Dũng</font> </p>
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#2
Bạn chú ý tên tiêu đề ko đc viết chứ in hoa bạn và nội dung phải đầy đủ bạn nha.
 

typhukhongtien

Nhà nông nghiệp dư
#3
vậy là đất khoáng trồng rừng theo chương trình 135 của chính phủ chứ ko phải đất tư nhân ! nếu là đất tư nhân có giấy tờ sổ đỏ hợp pháp ko theo chương trình trồng rừng của chính phủ thì xin liên hệ mình theo email usm9d80@gmail.com thân !
 
Top