Bán dầu cá biển , bột cá biển

  • Thread starter nhuquynh1803907
  • Ngày gửi
N

nhuquynh1803907

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất , kinh doanh sản phẩm bột c&aacute; biển đạm cao, dầu c&aacute; biển th&ocirc;, dầu c&aacute; biển b&aacute;n tinh luyện.Hiện đang b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm:&nbsp;1/ Dầu c&aacute; biển th&ocirc; 8 phuy (193kg/phuy), 2/Dầu c&aacute; biển b&aacute;n tinh luyện nhập khẩu 25 phuy (193 kg/phuy)3/Bột c&aacute; biển 65% protein. Li&ecirc;n hệ : Ms.Quỳnh (0650 3782831,DĐ: 01217931827, mail: fishmeal@uspc.com.vn, nhuquynh1803907@gmail.com). CTY USPC&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Như Quỳnh
- Địa chỉ: Lô 1, Đường số 3,KCN Đồng An , Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3782 831 - Fax: 0121 793 1827
- email: fishmeal@uspc.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx