BÁN DẦU CÁ & BỘT CÁ THEO DÂY CHUYỀN SX CÔNG NGHIỆP

  • Thread starter MR. PHƯƠNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

MR. PHƯƠNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MR. PHƯƠNG
- Địa chỉ: Lô 2.20A, KCN Trà Nóc II, Tp. Cần Thơ
- Tel, Fax: 0987875758 ::: FaX 07103744011
- email: qmc07@quangminhseafood.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman"><font size="3">K&iacute;nh Ch&agrave;o Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty.<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i, <strong>C&ocirc;ng Ty TNHH Thủy Sản Quang Minh</strong>, tọa lạc tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c - Cần Thơ. Với diện t&iacute;ch hơn 80.000 m2, gồm&nbsp;5 nh&agrave; m&aacute;y chế biến: 1 T&ocirc;m, 2 C&aacute; Tra đ&ocirc;ng lạnh, 1 Bột &amp; Dầu c&aacute;, 1 Surimi,&nbsp;v&agrave; hệ thống v&ugrave;ng nu&ocirc;i hơn 600 ha nu&ocirc;i c&aacute; &amp; t&ocirc;m trải khắp v&ugrave;ng Đồng Bằng S&ocirc;ng Cửu Long.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp; Trong năm vừa qua, với lợi thế lớn về nguồn nguy&ecirc;n liệu ổn định, v&agrave; 2 nh&agrave; m&aacute;y chế biến c&aacute; tra xuất khẩu n&ecirc;n c&ocirc;ng ty đ&atilde; x&acirc;y dựng <strong>d&acirc;y chuyền chế biến Bột c&aacute; &amp; Dầu c&aacute; tra theo quy tr&igrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghiệp hiện đại</strong> &nbsp;nhằm&nbsp;sản xuất sản phẩm bột&nbsp;&amp;&nbsp;dầu c&aacute; tốt nhất với c&ocirc;ng suất 5000 tấn/th&aacute;ng, v&agrave;&nbsp;lu&ocirc;n đi liền với c&aacute;c&nbsp;chỉ ti&ecirc;u chất lượng của sản phẩm như sau: <strong>1. Bột c&aacute;:</strong> <strong>Protein: 55 - 60%; Ẩm &le; 10%; B&eacute;o &le; 12%.&nbsp; 2. Dầu c&aacute;: AV </strong><strong>&le; 3%; Ẩm &le; 1%</strong><br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty Quang Minh rất mong được sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp Qu&yacute; Kh&aacute;ch đến thăm quan c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font></font><p><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: trực tiếp với c&ocirc;ng ty TNHH Thủy Sản Quang Minh, hoặc <strong>Mr. Phương 0987875758 ,email: qmc07@quangminhseafood.com.vn</strong></font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Ch&acirc;n Trọng K&iacute;nh Ch&agrave;o.<br /></font></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top