Bán Đầu cá nục khô

  • Thread starter Nguyen Minh Tam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Minh Tam

Guest
#1
<p>Chuy&ecirc;n cung cấp phế phẩm thủy sản l&agrave;m thức ăn chăn nu&ocirc;i, gia s&uacute;c,...</p><p>Đầu c&aacute; nục, đầu t&ocirc;m, bột t&ocirc;m, số lượng lớn, ổn định.</p><p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Ms. T&acirc;m: 0907.266.738</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Minh Tam
- Địa chỉ: BRVT
- Điện thoại: 0907.266.738 - Fax:
- email: hoatamco.ltd@hotmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx