Bán Dầu gấc,Bột gấc nguyên chất và các loại sản phẩm làm từ gấc

  • Thread starter tranhuong807@gmail.com
  • Ngày gửi
T

tranhuong807@gmail.com

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản suất c&aacute;c sản phẩm l&agrave;m từ gấc như bột gấc, dầu gấc, bột gấc đậu xanh...</p><p>Đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</p><p>Li&ecirc;n hệ: 01654662912 Huong</p><p>Email: sale@quagac.com hoặc tranhuong807@gmail.com <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tranhuong
- Địa chỉ: 18/2x,cây trâm,p.9,Gò vấp,/tp./hcm
- Điện thoại: 01654662912 - Fax:
- email: tranhuong807@gmail.com
 

Đối tác


Top