BAN DAU VO TOM, BOT VO TOM, BOT CA, VO GHE , CA PHAN, NANG MUC, .....

  • Thread starter NHAN ANH KHOA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NHAN ANH KHOA

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p class="style2"><font color="#000000">CONG TY CHUNG TOI CHUYEN CUNG CAP PHE PHAM CUA THUY SAN VA NONG SAN NHU: CA PHAN KHO, BOT VO TOM, DAU VO TOM KHO, VO GHE, VO CUA, NANG MUC... LH ANH KHOA&nbsp; DT: 0907899986 TRAN TRONG</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NHAN ANH KHOA
- Địa chỉ: Khom 2 phuong 1 TP Ca Mau
- Điện thoại: 0907899986 - Fax:
- email: khoânhnanh@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx