Bán đậu xanh, bắp vàng, mè đen

  • Thread starter haphuonganh
  • Ngày gửi
H

haphuonganh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Phương Anh
- Địa chỉ: 70 đường số 4 Gò Vấp TP HCM
- Tel, Fax: 62953767 ::: FaX 62953769
- email: dungluongthanh@yahoo.com.vn
================================

<strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV-XD HỮU THINH ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n mua b&aacute;n v&agrave; xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng Hải sản - n&ocirc;ng sản, rau quả, gạo, Đậu,m&egrave;, hạt ti&ecirc;u&hellip;v&agrave; c&aacute;c loại hạt giống c&acirc;y trồng F1 nhập khẩu từ nước ngo&agrave;i, đặc biệt giống ớt chỉ thi&ecirc;n F1 nhập khẩu từ Th&aacute;i Lan.<br /></strong><p><strong>Hiện c&ocirc;ng ty Hữu Thịnh đang hạt giống c&aacute;c loại, bắp v&agrave;ng nhập từ Ấn Độ, đậu xanh, m&egrave;&hellip;Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i kinh doanh với phương ch&acirc;m <em>Gi&aacute; cả Việt nam - chất lượng h&agrave;ng quốc tế</em>.&nbsp; Qui kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; theo địa chỉ: 70 đường số 4 phường 16 quận G&ograve; Vấp TP HCM </strong></p><strong>Hoặc E-Mail : <a href="mailto:dungluongthanh@yahoo.com.vn">dungluongthanh@yahoo.com.vn</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:lknguyenanh@gmail.com">lknguyenanh@gmail.com</a> ; <br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:huuthinh.luong699@gmail.com">huuthinh.luong699@gmail.com</a>.<br /></strong><strong>Điện thoại: Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh 01667254416, 0933548866.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trưởng ph&ograve;ng marketting 01663755051.<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Văn ph&ograve;ng: 84-8- 62953767. Fax: 84-8-62953769.</strong><strong><br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</strong><font size="4"><font face="Times New Roman">&nbsp;<strong><br /></strong></font></font><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&agrave; Phương Anh.<br /></strong>
 

Đối tácTop