Bán đậu xanh làm giá chất lượng cao

tvminh1987

Lữ khách
#1
<p align="justify">V<font color="#0000ff" size="3">ựa đậu Phương Hằng chuy&ecirc;n mua b&aacute;n c&aacute;c loại đậu xanh l&agrave;m gi&aacute; chất lượng cao được nhập khẩu từ Trung Quốc, Myanmar,... Với uy t&iacute;n hơn 20 năm tr&ecirc;n thị trường mặt h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; mặt khắp Huyện, Thị trong tỉnh Đồng Th&aacute;p v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận như Vĩnh Long, An Giang,...</font></p><p align="justify"><font color="#0000ff" size="3">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu mở rộng thị trường hơn nửa ra c&aacute;c tỉnh Đồng Bằng S&ocirc;ng Cửu Long nhằm mang nguồn nguy&ecirc;n liệu c&oacute; chất lượng tốt tới người sản xuất gi&aacute; đậu.</font></p><p align="justify"><font color="#0000ff" size="3">Vựa đậu Phương Hằng hoạt động với phương ch&acirc;m Uy t&iacute;n v&agrave; Chất lượng, xem lợi &iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m lợi &iacute;ch cho sự ph&aacute;t triển bền vững của đơn vị v&agrave; minh chứng l&agrave; sự ph&aacute;t triển của vựa đậu Phương Hằng v&agrave; l&ograve;ng tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng với ch&uacute;ng t&ocirc;i hơn 20 năm qua.</font></p><p align="justify"><font color="#0000ff" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh trở th&agrave;nh đối t&aacute;c kinh doanh với kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa trong v&agrave; ngo&agrave;i tỉnh.</font></p><p><font color="#0000ff" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: <font color="#cc0000"><em><strong>Vựa đậu Phương Hằng</strong></em></font></font> </p><p><strong><font color="#cc0000" size="3">Điện thoại: 0673.861.879, 0673.773.879 hoặc &nbsp; ĐTDĐ: 0918.029.643</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ THỊ PHƯƠNG HẰNG
- Địa chỉ: 73C/1 K1 P2 - Trần Hưng Đạo - TX Sa Đéc - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0918029643 - Fax: 0673861879
- email: lethiphuonghang2702@gmail.com