Bán dây chuyền sản xuất bột cá tra, basa, cá biển

  • Thread starter Trịnh Lê Trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trịnh Lê Trang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trịnh Lê Trang
- Địa chỉ: Số 10, ấp 2, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Tel, Fax: 09081116638 ::: FaX 07233636767
- email: trangapoly@gmail.com
================================

<strong>D&Acirc;Y CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT C&Aacute; TRA, C&Aacute; BASA<br /></strong>M&aacute;y sấy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Chainyom &ndash; Th&aacute;i Lan.<br />M&aacute;y li t&acirc;m 3 pha: GEA Westfalia Separator - Germany<br />M&aacute;y hấp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Trung Quốc.<br />M&aacute;y &eacute;p &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Trung Quốc.<br />Thiết bị phụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : B&aacute;ch Khoa &Aacute; Ch&acirc;u.<br />C&ocirc;ng suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 80 tấnc&aacute;/ng&agrave;y đến 300 tấnc&aacute;/ng&agrave;y.<br /><p class="MsoListParagraphCxSpLast">Vật liệu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : inox.</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><span /></p><strong>D&Acirc;Y CHUYỀN SẢN XUẤT BỘT C&Aacute; BIỂN<br /></strong>M&aacute;y sấy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Chainyom &ndash; Th&aacute;i Lan.<br />Thiết bị phụ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : B&aacute;ch Khoa &Aacute; Ch&acirc;u.<br />Vật liệu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : inox.<br />C&ocirc;ng suất&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 80 tấnc&aacute;/ng&agrave;y đến 300 tấnc&aacute;/ng&agrave;y.<br />Điều khiển&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2 chế độ tay, tự động<br /><br />&nbsp;
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận