Bán dây thuốc cá- thuốc thủy sản

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Ấp Hoàng Quân 3, xã Hưng thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
- Tel, Fax: 0988910820 ::: FaX
- email: ctythanhphat2010@yahoo.com.vn
================================

<span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Cửa h&agrave;ng thủy sản TH&Agrave;NH PH&Aacute;T chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; kinh doanh t&ocirc;m s&uacute; giống sinh học.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">- Kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuốc thủy sản<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">- Thức ăn t&ocirc;m s&uacute;, t&ocirc;m c&agrave;ng xanh <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">- Cung cấp sỉ c&aacute;c loại d&acirc;y thuốc c&aacute; Vĩnh Ch&acirc;u, Tr&agrave; Vinh, S&ocirc;ng B&eacute;....<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Giao h&agrave;ng tận nơi, đảm bảo c&oacute; lợi nhất cho ngượi nu&ocirc;i.<p>&nbsp;</p></font></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top