Bán Dế giống - Dế thương phẩm - Tư vấn kỹ thuật nuôi

  • Thread starter Nguyen Anh
  • Ngày gửi
N

Nguyen Anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Anh
- Địa chỉ: Hưng Nguyên - Nghệ An
- Tel, Fax: 0977 899 066
- email: trainuoidenghean@gmail.com
================================

<strong><font size="5"><font face="Times New Roman">B&Aacute;N DẾ GIỐNG -&nbsp; DẾ THƯƠNG PHẨM<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="5">Trại Dế ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Dế giống - Dế thịt. </font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i cho những người c&oacute; nhu cầu.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">Gi&aacute; cả hợp l&yacute; &ndash; uy t&iacute;n &ndash; chất lượng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">Địa chỉ li&ecirc;n hệ : Ks. Nguyễn Anh. Điện thoại : 0977 899 066.</font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;Hưng Nguy&ecirc;n &ndash; Nghệ An</font></font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mail : </font></font><a href="mailto:Trainuoidenghean@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="5">Trainuoidenghean@gmail.com</font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="5">Hoặc chị Li&ecirc;n : 0944 203 198.</font></p>
 

Quảng cáo

Top