BAN DE MEN BO CAP GIONG VA THIT HUONG DAN KI THUAT NUOI MIEN PHI

  • Thread starter DE MEN QUANG PHUONG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DE MEN QUANG PHUONG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DE MEN QUANG PHUONG
- Địa chỉ: TAN HIEP LONG THANH DONG NAI
- Tel, Fax: ::: FaX 0912 669 655 ; 0924 137 157
- email: DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM
================================

<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAI DE MEN QUANG PHUONG THAN CHAO QUY KHACH</p><p>TRAI DE CHUYEN CUNG CAP DE THUONG PHAM CHO CAC NHA HANG QUAN AN SIEU THI CAC DAM TIEC VOI SO LUONG ON DINH AN TOAN VE SINH.</p><p>CUNG CAP DE GIONG CHO QUY KHACH VA HUONG DAN KI THUAT NUOI MIEN PHI DEN LUC NUOI THANH CONG.</p><p>HO TRO THU MUA LAI DE THUONG PHAM CHO QUY KHACH MUA GIONG.</p><p>QUY KHACH CO NHU CAU XIN LIEN HE:</p><p>&nbsp;&nbsp; NGO QUANG PHUONG</p><p>&nbsp;DC: TAN HIEP LONG THANH DONG NAI</p><p>EMAIL: <a href="mailto:DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM">DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM</a></p><p>DT:&nbsp;&nbsp; 0912 669 655&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0924 137 157</p><p>CAM ON QUY KHACH DA DEN VOI DE MEN LONG THANH DONG NAI !</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx