ban de thit da qua so che va lam sach

  • Thread starter phanvanhai
  • Ngày gửi
P

phanvanhai

Guest
#1
<div style="background-color: #ffffff; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">can ban de da qua so che va lam sach cho cac nha hang khach san quan nhau dat biet la quan bia &nbsp;gia ca thoa thuan??<br /><br />&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 18px; font-size: small"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline !important; border-width: 0px">Với một Kg nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; thể chế biến được 10 đĩa . Mỗi đĩa khoảng 1 lạng Dế</p></em></span><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Gi&aacute; b&aacute;n 50.000 đến 60.000 đia</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Lưu &yacute;: Dế đ&atilde; qua sơ chế v&agrave; ướp lạnh . Nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; thể để trong tủ lạnh h&agrave;ng tuần . V&igrave; vậy kh&ocirc;ng sợ hư hỏng &ocirc;i thiu . Vận chuyển gọn nhẹ . Chế biến nhanh ch&oacute;ng .</p></em><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px"><em style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Với sản phẩm lạ miệng từ thịt Dế,c&ugrave;ng với t&iacute;nh hiếu kỳ từ kh&aacute;ch ẩm thực . Chắc chắn kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ đến với nh&agrave; h&agrave;ng của bạn nhiều hơn trước<br />Mọi vấn đề cần giải đ&aacute;p ,xin li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i ! &nbsp; 01683367976 Gap Kim Chau</em></p></span></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan van hai
- Địa chỉ: tay ninh
- Tel, Fax: 01683367976
- email: tinhyeulagihaem20082008@yahoo.com
 

Top