Bán đôn ,ang , bể ,chậu cây cảnh

  • Thread starter nhuthanh1606
  • Ngày gửi
nhuthanh1606

nhuthanh1606

Lữ khách
#1
<span style="font-size: large; color: #ff0000">cs Nam Th&agrave;nh sản xuất ang , đ&ocirc;n , chậu c&acirc;y cảnh ,b&agrave;n nghế ngo&agrave;i trời&nbsp; bằng chất liệu xi măng</span> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000">qu&yacute; kh&aacute;ch mua h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ vận chuyển đến tận nh&agrave;</span></p> <p><span style="font-size: large; color: #ff0000">li&ecirc;n hệ sdt ;0942009666, 0942341166</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cssx ang đôn chậu cây cảnh Nam Thành
- Địa chỉ: Hoài Đức
- Điện thoại: 0942341166 - Fax:
- email: nhuthanh1606@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop