bán dông giống(có ảnh )

  • Thread starter dongkhule
  • Ngày gửi
D

dongkhule

Guest
#1
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/335051/thumb.jpg" border="0" />&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;xin ch&agrave;o</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/335046/thumb.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/335052/thumb.jpg" border="0" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; c&aacute;c b&aacute;c .c&aacute;c b&aacute;c cứ xem nếu đuợc th&igrave; alo nha!0973724509</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại dông khu lê
- Địa chỉ: bac binh-binh thuan
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
- email: long2002lx@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx