Bán đồng sunphat (CuSO4 24.5%)phục vụ sản xuất phân bón.

  • Thread starter Nguyen liền 0902 217 396
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen liền 0902 217 396

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen liền 0902 217 396
- Địa chỉ: R4-52 hưng phước 3, PMH -Q7
- Tel, Fax: 0902 217396 ::: FaX 08.54102430
- email: lien821986@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN QUỐC THĂNG CHUY&Ecirc;N NHẬP KHẨU V&Agrave; CUNG ỨNG ĐỒNG SULPHAT 24.5% CHO S&Agrave;N XUẤT PH&Acirc;N B&Oacute;N PHỤC VỤ CHO N&Ocirc;NG NGHIỆP.</p><p>QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ:NGUYỄN THỊ LIỀN 0902 217 396 ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI GI&Aacute; TỐT NHẤT.<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top