BAN DU DU XANH

  • Thread starter tonycu1987
  • Ngày gửi
T

tonycu1987

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TONYCU
- Địa chỉ: TP.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tothanhcu@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 13pt; font-family: Verdana; color: #1e3672">Với một số lượng Đu Đủ Xanh kh&aacute; lớn T&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp từ 5 - 7 tạ/ng&agrave;y cho c&aacute;c l&aacute;i bu&ocirc;n v&agrave; tất cả những ai c&oacute; nhu cầu. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 01636189725 (Mr. Ở)</span></span></p>
 

Quảng cáo

Top