bán dúi, chồn nhung thương phẩm,làm giống

  • Thread starter nguyendinhtien2005
  • Ngày gửi
N

nguyendinhtien2005

Guest
#1
<div>ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c loại d&uacute;i,chồn nhung độ tuổi kh&aacute;c nhau,trọng lượng kh&aacute;c nhau phục vụ cho nhu cầu&nbsp;</div><div>của c&aacute;c bạn,d&ugrave;ng l&agrave;m thương phẩm,l&agrave;m giống...</div><div>li&ecirc;n hệ:Nguyễn Đ&igrave;nh Luyến,phường Cải Đan,thị x&atilde; S&ocirc;ng C&ocirc;ng,tp Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</div><div>dt:0915560979</div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn đình luyến
- Địa chỉ: cải đan,sông công, thái nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: nguyendinhtu1994@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx