BÁN DÚI GIỐNG - BẮC GIANG

  • Thread starter chuyencungcapdui_bacgiang
  • Ngày gửi
C

chuyencungcapdui_bacgiang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Lê
- Địa chỉ: Bắc Giang
- Tel, Fax: 0978650758 ::: FaX
- email: thanhle.bacgiang@gmail.com
================================

<p align="center"><strong><u><font color="#cc0000" size="4">Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; 10 đ&ocirc;i D&uacute;i giống </font></u></strong></p><p align="center"><strong><u><font color="#cc0000" size="4">cần b&aacute;n</font></u></strong></p><p><font size="3"><strong><em>Ai c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ</em></strong>:</font></p><p><font color="#000099" size="3"><strong>Anh Nguyễn Th&agrave;nh L&ecirc;</strong></font></p><p><font color="#006600" size="3"><strong><u>Đ/c: Bắc Giang - 0978.650.758</u></strong></font></p><p><font size="4"><em>Sẽ tư vấn th&ecirc;m về&nbsp; kỹ thuật nu&ocirc;i giống.</em></font></p>
 

Đối tácTop