bán dúi giống có giấy phép của kiểm lâm

  • Thread starter phạm ngọc tân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phạm ngọc tân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm ngọc tân
- Địa chỉ: 77 cao thắng p17 phu nhuận
- Tel, Fax: 0985993122 FaX
- email: mr_ngoctan2811@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">hiện nay t&ocirc;i c&oacute;&nbsp; 1 số lượng d&uacute;i giống cần b&aacute;n cho ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i để nh&acirc;n giống ra thi trường.vậy ai c&oacute; nhu cầu mua&nbsp; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; <strong>anh t&acirc;n :0985993122 </strong></font></p><p><font size="3">d&uacute;i c&oacute; nguồn gốc rỏ r&agrave;ng.v&agrave; rất khỏe mạnh. b&aacute;n k&egrave;m giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i c&ugrave;a chi cục kiểm l&acirc;m đ&agrave;ng ho&agrave;n.</font></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop